ÅP-Återfallsprevention

Väckarklockan manualbaserad återfallsprevention vid beroende.

Återfallsprevention är en behandlingsform för att hjälpa klienter att undvika återfall efter en inledd beteendeförändring. Återfallsprevention är en handledning och vedertagen metod som utgår från kognitiv beteendeterapi, KBT. Metoden används vid flera olika problembeteenden såsom missbruk av alkohol och droger, spelberoende och andra beteendeberoenden. I Återfallspreventiv behandling får klienten lära sig ett antal verktyg för att kunna hantera sitt problembeteende.

Fokus i Återfallsprevention är;
• att öka förmågan att känna igen sina risksituationer för återfall
• att bli uppmärksam på konsekvenserna av problembeteendet
• att lära sig kunna undvika risksituationer för återfall eller hantera dem
• att hitta alternativ till problembeteenden