Utslussningsprocess

Utslussningsprocessen är en kritisk del i missbruksbehandling, här är risken för återfall som störst och även återgång till tidigare destruktiv tillvaro.

En del av behandlingen syftar till att klienten skall tränas in i arbetslivet. Därför förekommer enklare arbetsuppgifter här på gården såsom trädgårds- och fastighetsskötsel, köksarbete mm. Vårt mål är att detta skall leda till praktik på arbetsmarknaden.

Vi lägger stor vikt vid utslussningsfasen i slutet av vår behandling då vår intention är att varje klient ska vara fri från kriminalitet och droger efter avslutad behandling. Då bör dessutom individen ha en bostad, ett lönearbete eller påbörjad utbildning, dvs vara självförsörjande, samt ha en meningsfull fritid.

Det som särskiljer oss från de övriga behandlingshemmen i landet är att vi är behjälpliga med lägenhet i närområdet som vi använder som utslussningslägenheter. Efter lyckad rehabilitering och fortsatt skötsamhet under utslussningsfasen kan klienten få erbjudande om att behålla boendet efter avslutad behandling. Bostadsmarknaden är väldigt tuff men hittills har vi lyckats hitta boende till samtliga som genomfört behandling med skötsamhet. Detta innebär således en unik möjlighet för klienter som verkligen har bestämt sig för att börja om med ett nytt och drogfritt liv.