Behandlingsgång på Simlångsgården

Vårt arbetssätt är individanpassat och bygger på det kognitiva behandlingskonceptet både gällande miljöterapin som de psykoterapeutiska samtalen. Vi jobbar med Kognitiv beteendeterapi (KBT). Vi har en humanistisk och positiv människosyn där vi tar till vara personens resurser och bygger vidare på dessa samtidigt som vi medvetandegör de brister och problem som finns.

Behandlingen är strukturerad efter individens behov med veckoschema där skillnaden mellan behandling (arbete) och fritid är tydlig. Behandlingsinnehållet erbjuder enskild kognitiv psykoterapi. Social färdighetsträning är en viktig del av behandlingen med möjlighet till studier, praktik, missbruksbehandling, olika  aktiviteter såsom fysisk träning, friluftsliv och det dagliga livets sysslor.

Genomförandeplan upprättas i samverkan med klienten, nätverk och uppdragsgivare.
Kontinuerlig uppföljning och utvärdering är en självklarhet. Vårdtiden är individuell och eftervård kan erbjudas.

Målet för behandlingen är att individen ska i en trygg och professionell miljö utvecklas och känslomässigt mogna för att kunna återgå till ett bra liv ute i samhället.