Vår personal

Våra medarbetare är basen och hjärtat i vår verksamhet. Vi har lagt mycket kraft på att rekrytera personal som har många års erfarenhet. De har kompetens och rätt utbildning inom missbruksvård samt har förmågan att bemöta våra boende på rätt sätt.

Simlångsgården har en erfaren personalgrupp. Teamet består av; legitimerad sjuksköterska, socionom, SSK, konsultläkare, konsultpsykolog, socialpedagog och beteendevetare. Det viktigaste för oss är att ha medarbetare som är engagerade med god känsla för omsorg.

Vi utbildar och utvecklar vår personal löpande genom regelbunden handledning. Samtliga behandlingspedagoger har genomgått grundläggande KBT-utbildning. Vi är bemannade dygnet runt och våra sjuksköterskor arbetar under dagtid.