Vår personal

Våra medarbetare är basen och hjärtat i vår verksamhet. Vi har lagt mycket kraft på att rekrytera personal som har många års erfarenhet. De har kompetens och rätt utbildning inom missbruksvård samt har förmågan att bemöta våra boende på rätt sätt.

Simlångsgården har en erfaren personalgrupp. Teamet består av; legitimerade sjuksköterskor, socionomer, KBT-psykoterapeuter, behandlingspedagoger och en rehabkoordinator. Det viktigaste för oss är att ha medarbetare som är engagerade med god känsla för omsorg.

Vi utbildar och utvecklar vår personal löpande genom regelbunden handledning. Samtliga behandlingspedagoger har genomgått grundläggande KBT-utbildning. Vi är bemannade dygnet runt och våra sjuksköterskor arbetar under dagtid.
Birgitte

Birgitte

Verksamhetschef, Föreståndare

Jacob

Behandlingspedagog, Beteendevetare

Sara

Admin

Susanne

Susanne

Leg. Sjuksköterska

Inga-Lill

Inga-Lill

 Leg. Psykoterapeut, Familjeterapeut

Arton

Arton

Behandlingspedagog, MI, TMO, läser just nu grundutbildning KBT