Bra mat och motion ger glädje och gemenskap

Här äter vi bra mat och använder fysisk aktivitet i sjukdomsförebyggande och behandlande syfte. Med förbättrad kondition ökar självförtroendet och välbefinnandet

Alla vet att det är nyttigt att röra sig för att få hälsosamma effekter på kroppen. Forskningen idag vet att även hjärnan påverkas i positiv riktning, minne, koncentration och förmåga till problemlösning påverkas.

Fysisk aktivitet fungerar även som en hjälp vid abstinensbehandling vid missbruk, såväl på fysiska abstinenssymptom som ångest, drogsug, nedstämdhet, sömnsvårigheter och depression.

Kosten är vårt bränsle och vårt byggnadsmaterial. I vår tid är snabbmat och allt större portionsstorlekar en av orsakerna till att det finns fler överviktiga än svältande i världen. En alltmer stillasittande generation är en annan del av problemet.

Vår personal vill göra det möjligt för individen att öka kontrollen och förbättra sin hälsa med hälsosammare val och färdigheter. Det gör vi med personlig träning och motiverande samtal.

Med hjälp av en ökad kunskap kan våra klienter göra mer medvetna val och påverka sitt mående i positiv riktning.