Mindfullness

Mindfulness är träning i att vara närvarande i nuet, istället för att så många av oss ständigt i tankarna är i dåtid eller framtid. Detta tenderar ofta att väcka stress, ångest samt depression.

Mindfulness handlar om att vara närvarande och medveten om verkligheten, så som den faktiskt är, utan att lägga till eller dra ifrån någonting. Ofta så blandar vi ihop verkligheten med våra egna idéer, tankar, projektioner och fantasier. Allt för sällan är vi i kontakt med vår omedelbara upplevelse här och nu. Vi värderar, förnekar, trycker undan, tolkar och förvränger. Vi ältar det förflutna och oroar oss inför framtiden.

Mindfulness har funnits i många år och det har de senaste åren enligt forskning visat sig ha god effekt på ångestsyndrom,depression, självskadebeteende, missbruk, neuropsykitrisk problematik, missbruk, kronisk smärta samt mycket mer.

Forskning har också visat att praktiserandet av mindfulness leder till sinnestillstånd och inre kvalitéer som är gynnsamma för psykologiskt välbefinnande, som exempelvis tillit, generositet, tacksamhet, kärleksfull vänlighet och medkänsla.