Vårt behandlingsutbud

Vi är ett HVB-hem som anpassar vården efter varje enskild individ. Den gemensamma plattformen och den röda tråden är (KBT) Kognitiv Beteende Terapi kombinerad med en social miljöterapi. Våra klienter erbjuds (MI) Motiverande samtal samt (ÅP) Återfallsprevention.  Vårt behandlingsutbud är anpassat till individen, vilket innebär att efter den individuella bedömningen kan även andra behandlingsformer förekomma. Vi kan t.ex. utforma rehabiliteringen utifrån  lösningsfokuserad terapi, miljöterapeutisk inriktning  m.m. Vi möjliggör även för våra klienter att delta i AA och NA möten så ofta de önskar. Vi erbjuder även temadagar med olika färdighetsträningsgrupper i form av Kost och Motion och Mindfullness.

Vi ser gärna och uppmuntrar till aktiviteter som gör vistelsen hos oss värdefull för en vidareutveckling i ens individuella behandlingsprocess.

Läs mer under rubriken Aktivitet/Fritid!

Vi erbjuder också ett komplett utslussningsprogram influerad av CRA samt eftervård utanför Simlångsgården.

Läs mer om vår  unika utslussningsfas under rubriken Arbete/Bostad!